Nová studie k účinkům CBD ve spojitosti s Covid-19

Nová studie k účinkům CBD ve spojitosti s Covid-19

Nová studie, provedená na kanadské University of Waterloo, ukázala, že syntetický kanabidiol (CBD) je do určité míry schopen podpořit v těle ochranu proti covidu-19.

Podle univerzity studie nazvaná Kanabidiol a jeho antivirotické účinky ve vztahu k proteinům SARS-CoV-2 dokázala, že CBD „posiluje vrozenou imunitu buněk a nabízí tak zvýšenou ochranu proti patogenům jako SARS-CoV-2.“ Jinými slovy: CBD posiluje imunitní odpověď buněk proti několika klíčovým proteinům produkovaným koronavirem. Podle výzkumníků nebyl žádný takový účinek dosud znám. Cílem pozorování bylo chování proteinů viru v buňkách lidských ledvin, a to jak za přítomnosti CBD, tak bez něj. Výsledky pak byly porovnány s kontrolními buňkami.

Zpomalená reakce
„Plicní buňky nebo buňky v trávicím traktu mají při virové infekci schopnost nákazu rozpoznat a urychleně na ni reagovat, a to už předtím, než cizorodou látku vůbec zaznamená imunitní systém,“ vysvětluje profesorka Robin Duncanová, vedoucí týmu, který se výzkumu věnuje.
„Děje se tak díky vrozeným reakčním mechanismům, které se při nákaze aktivují a slouží jako první obranná linie. V případě covidu-19 však není reakce dostatečná. I díky tomu se virus tak rychle šíří,“ dodává.

U virů, jako je covid-19, by buňky za běžných okolností okamžitě nastartovaly vnitřní systém, který by virus roztrhal na kusy. Včas by dokázaly zlikvidovat i již nakažené buňky. „Virus by se pak v těle i mezi lidmi šířil mnohem pomaleji,“ konstatuje Duncanová. „Když jsme zkombinovali proteiny viru s CBD, buňky aktivovaly obranný systém včetně apoptózy (programované buněčné smrt) mnohem efektivněji.“

Duncanová také dodává, že buňky, které se s koronavirem dosud nesetkaly, byly po terapeutické dávce CBD lépe připravené na virové infekce reagovat. Maria Fernandesová, výzkumnice odpovědná právě za pozorování buněk, shrnuje: „Výsledky nasvědčují tomu, že správná dávka CBD by mohla dostat buňky do lepšího stavu ostražitosti vůči virovým infekcím. K obranné reakci by však zároveň nedošlo bezdůvodně.“

Duncanová pak odkazuje na studii z USA, která s jejími výsledky koresponduje. Ta zjistila, že pacienti s epilepsií užívající ze zdravotních důvodů vysoké dávky CBD měli až desetkrát nižší šanci pozitivního testu na Covid-19. Podotýká rovněž, že samotné CBD nemá žádné psychoaktivní účinky, jako je tomu například u THC – se kterým je však konopí mnohem účinnější. Předběžně posouzená studie byla nyní odeslána k recenznímu řízení (neboli tzv. peer review) do časopisu Journal of Life Sciences.

Zdroj článku
Další informace k tématu Covid-19 a konopí v širokém kontextu zde.